Missie

De Broedmachine is een plek waar ruimte is voor ontwikkeling, verbinding en samenwerking. De organisatie van de vereniging Broedmachine is transparant, open en ondersteunend aan de persoonlijke ontwikkeling en professionele groei van de leden. De Broedmachine stimuleert initiatieven die gebaseerd zijn op creativiteit, kwaliteit, ondernemerschap, eigen initiatief en innovatie. De Broedmachine is een veilige leeromgeving waar experimenten worden aangemoedigd.

Door ons actief en positief met onze plek bezig te houden, willen wij een constructieve bijdrage leveren aan het economische en ruimtelijke landschap en het cultureel economische landschap.

Visie

Innovatieve ondernemers, ontwerpers en kunstenaars uit de regio IJmond vinden in een betaalbare plek in de Broedmachine. Door middel van samenwerking kunnen de leden meer bereiken, zij kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk machines aanschaffen, gezamenlijk projecten aangaan, en elkaar ondersteunen door kennis en ideeën te delen.

  • De Broedmachine zoekt actief naar een kruisbestuiving met technische bedrijven en de maakindustrie in de regio.
  • De Broedmachine streeft er naar om financieel zelfvoorzienend te worden.
    Het doel is om de kwaliteit van de plek die we bezetten verbeteren en de omgeving verrijken.
  • Leren is binnen de Broedmachine gebaseerd op het delen van kennis en mentorschap.
  • We streven er naar om de locatie gedeeltelijk openbaar toegankelijk te maken en de toelating transparant, iedereen die zich aan de regels wil houden is welkom.

Wij streven erna een plek te zijn waar jongeren ruimte kunnen vinden voor creatieve en innovatieve zelfontplooiing. Mensen van alle leeftijden zijn welkom, maar hoe professioneler je bent des te meer er van je wordt er verwacht op het gebied van kennis delen en mentorschap.

Strategie

De Broedmachine wil bijdragen aan groei en professionalisering van leden door werk van leden te promoten. Onder de leden willen wij zo veel mogelijk samenwerking en kennis delen stimuleren. Leden kunnen projecten gezamenlijk aangaan of advies inwinnen bij elkaar. Door ervaren ondernemers uit de regio en andere professionals bij de Broedmachine te betrekken als mentoren, faciliteren we een informeel leertraject.

De Broedmachine stimuleert eigen initiatief en ondernemerschap onder andere door middel van zelforganisatie. Wij streven er naar om een cyane organisatie te worden waar leden gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om de doelen van de Broedmachine te bereiken en eigen ideeën welkom zijn.

Zelforganisatie zal worden ondersteund door middel van drie basisprincipes:

  • De missie van de organisatie is leidend in alle beslissingen.
  • Niemand kan een ander tot iets dwingen.
  • Beloften worden nagekomen.

Duurzaamheid en zelfvoorzienend willen wij bereiken door de NUTS voorzieningen in de Broedmachine zoveel mogelijk op een innovatieve manier te regelen. Wij willen hier voor samenwerken met het bedrijfsleven in de IJmond, en tegelijk deze groep inspireren.

De Broedmachine wil volgens de circulaire economie werken door onder andere gebruik te maken van reststromen uit het bedrijfsleven volgens het principe van Superuse.

Om flexibel te blijven organiseert de Broedmachine zich volgens het principe van Permanent Beta.