Het bestuur van Vereniging Broedmachine wordt gekozen door de dragende leden van de vergadering. Minstens één keer per jaar vinden de voordrachten plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt ook samen met dragende leden, leden en geïnteresseerde donateurs teruggekeken op het afgelopen jaar. De diverse teams presenteren zich en de financiële cijfers worden gedeeld.

Broedmachine bestuur 2021, foto door Lizzy Tardy

Op de vierde ALV, op 30 januari 2020, is het vijfde Broedmachine-bestuur gekozen.

Het bestuur van Vereniging Broedmachine bestaat uit de leden:
Voorzitter:
Annabel Aardenburg
Vice-voorzitter:
Ingwar Perton
Penningmeester:
Robin Aret
Secretaris:
Lieke Hendrikse
Bestuurslid veiligheid:
Joris Abbes

Het bestuur is te bereiken via het algemene e-mailadres: info@broedmachine.cc. Heb je vragen over de financiën? Mail dan met Robin via penningmeester@broedmachine.cc.

Over de Vereniging

Vereniging Broedmachine is op 28 juli 2017 opgericht.

De Vereniging Broedmachine is een organisatie die gerund wordt door de leden zelf. Bijna niemand die voor de Broedmachine werkt, krijgt betaald, ook het bestuur niet. De enige die wel iets krijgt is onze Ans die de toiletten schoon maakt. Natuurlijk worden onkosten die gemaakt zijn in belang van de Broedmachine wel vergoed. Het doel van de Broedmachine is om een plaats te bieden aan ondernemers, start-ups, ontwerpers en kunstenaars. Wij zetten ons continu in om voor hen meer faciliteiten, ruimte en opdrachten binnen te halen.

Bestuur 2020