Atelier of werkplaats in de Broedmachine

Iedereen kan ruimte aanvragen in de Broedmachine. Deze aanvragen gaan langs de gebruikerscommissie. Deze commissie, aangewezen door de leden, toetst of het initiatief binnen de Broedmachine past.

Het mailadresvan de gebruikerscommissie is: commissie@broedmachine.cc

Zij kijken of je initiatief de missie ondersteunt en gebruiken daar voor naast de missie en visie en de volgende regels:

Voorwaarden om een atelier te huren in de Broedmachine 2.0:

 • Je bent startend en je wil je ideeën ontwikkelen, professionaliseren en je kwaliteit verhogen.
 •  Je bent actief op het gebied van kunst, cultuur, techniek, innovatie, duurzaamheid, ontwerper of creatief ondernemer.
 • Je staat open om startende ondernemers opo te leiden, om je kennis te delen, transparant te zijn en van elkaar te leren.
 • Je draagt bij aan de Broedmachine, versterkt het imago of creëert economische meerwaarde.

Kosten

Omdat wij met alle ondernemers samen de broedplaats dragen, is de huur zeer betaalbaar. 25 M2 kost vanaf 1 mei 2019 €172 excl. btw, incl. g/w/l. Daarvoor moet je je bedenken dat je dragend lid wordt. Je draagt samen met de andere leden de broedplaats. Dit houdt ook in dat je je eigen muren bouwt, en eigen atelier bouwt. Veel materialen om mee te bouwen zijn al aanwezig, sommige materialen zal je zelf moeten regelen en bouwen.

Voorwaarden

Als Atelierhouder bij de Broedmachine wordt je ‘dragend lid’. Dat betekent dat je samen met de andere dragende leden verantwoordelijkheid neemt voor het succesvol voortbestaan van de vereniging en het gebouw. Lees hier meer over de verschillende vormen van lidmaatschap.

Je bouwt je eigen atelierruimte in de Broedmachine (of laat die bouwen). Je zorgt hierbij zelf voor het (liefst circulaire) materiaal. Veel materialen voor de buitenwanden van je atelier zijn al beschikbaar, deze hebben wij grotendeels al verzameld voor de circulaire verbouwing van ons pand. Als er nieuwe gebruikte materialen moeten worden opgehaald, verwachte we van de atelierhouders dat zij hier aan mee werken. Naast mooie, gratis materialen voor jouw atelier, haal je hier ook contacten en teambuilding uit voor je verdere toekomst als Broedmachine-lid!

Alle ateliers hebben tenminste een transparant deel, ook wel bekend als ramen, om de interactie tussen de leden op peil te houden. Ook ramen (en glazen deuren) hebben we beschikbaar om mee te bouwen.

Aanmelden

Stuur een mail aan commissie@broedmachine.cc als je in aanmerking wil komen voor een ruimte in de Broedmachine. Zet hier in ieder geval in:

 • Wie je bent en waar je woont.
 • Wat je nu doet, en wat je in de toekomst wil gaan doen. Waar zie je jezelf over twee jaar?
 • Heb je een website en een kvk nummer?
 • Hoe veel klussen verwacht je per jaar?
 • Hoe veel m2 heb je nodig?
 • Maak je gebruik van gevaarlijke stoffen? Maak je veel geluid, geur of stof, of denk je juist last te hebben van anderen die geluid, geur of stof maken?
 • Waarom wil je een atelier in de Broedmachine?

Kortom, wat is je bedrijfsplan?

De toelatingscommissie vergadert één keer per maand, en laat daarna zo snel mogelijk weten of je toegelaten bent.