Bij Broedmachine willen we Beverwijk interessanter maken, de Parallelweg mooier maken, en samenwerkingen tussen makers en ondernemers in de IJmond stimuleren. We bieden startende ondernemers en creatieven een plek, we bieden een veilige leeromgeving voor experimenten en delen onze kennis met anderen. Wil u ons hierbij ondersteunen? Dat kan op verschillende manieren!

Sponsor van de Broedmachine

Door sponsor te worden van de Broedmachine, verbindt uw bedrijf zich met de Broedmachine. Wij leveren dan een tegenprestatie, we zetten uw naam op het raam, we organiseren een excursie voor uw personeelsleden, of nodigen u uit voor een netwerkborrel met andere Broedmachine-sponsoren. Hier kunt u onze sponsorpakketten zien. Wil u iets anders? Mail met info@broedmachine.cc voor een sponsorschap op maat.

Schenking aan de Broedmachine

U kunt uw schenking aan de Broedmachine aftrekken van de belasting, want wij zijn een SBBI. Dit kan alleen via en overeenkomst met de Broedmachine, of met uw notaris. Notatis Batenburg in Beverwijk is kennispartner van de Broedmachine, zij kunnen u voorlichten over de mogelijkheden. Lees hier meer over schenken aan een SBBI.

Als u schenkt aan de Broedmachine steunt u onze missie en visie, en onze activiteiten. Wij leveren geen directe tegenprestatie, behalve dat we ons best blijven doen zoals we dat nu al doen!

Kennis- / Circulaire partner van de Broedmachine

Wilt u in kennis delen met de Broedmachine? Heeft u materiaal dat wij kunnen gebruiken in ons streven om circulair te bouwen? Neem contact op met info@broedmachine.cc!

Donateurlid van de Broedmachine

Als donateur lid draag je de Broedmachine een warm hart toe, en met je lidmaatschap ondersteun je onze initiatieven en plannen. Je betaalt €60 per jaar. Je mag daarnaast natuurlijk altijd meer doneren, maar je zou ook kunnen denken aan sponsoring, kennis delen of reststromen aanbieden aan de Broedmachine. Donateur-leden hebben geen stemrecht op de ALV, maar worden wel uitgenodigd en op de hoogte gehouden. Een donateur lid heeft natuurlijk ook toegang tot de Broedmachine en belooft zich daarbij te houden aan de huisregels.

Wil je donateur lid worden? Schrijf je hier in.

Klant van de Broedmachine

U kunt bij ons een ruimte boeken voor uw evenement of bijeenkomst, u kunt spullen bestellen bij één van de atelierhouders, of u kunt de vereniging of haar leden op een andere manier in zetten. Ook hier voor kunt u terecht op info@broedmachine.cc.

Anders

Ziet u andere mogelijkheden? Wilt u ons op een andere manier ondersteunen? Wij staan open voor experimenten en onverwachte mogelijkheden. Neem contact met ons op, we horen het graag!