Soms is het nodig om een jonge en frisse blik toe te passen op een gebied dat je zelf al veel te bekend is. Daarom hebben we drie studenten van de HvA gevraagd om een bijdrage te doen aan de stadsconferentie. We hebben ze leren kennen op een innovatie tribe van de onovertroffen Theo Koster, en we willen hun ideeën graag bij een breder publiek onder de aandacht brengen.

Op maandag 29 juni om 12 uur vragen we deze studenten om hun visie op ons stukje stad, en waar de stad aan zou moeten voldoen, willen we jongeren zoals hen aantrekken.

Davey Bredenbeek (21) geboren en getogen Hilversummer, Stedenbouwkundig student aan de Hogeschool van Amsterdam met een passie voor stationsgebieden en complexe 3-dimensionale stedenbouwkundige opgaven. Bekroond tot beste BIM student van Nederland (2019).

Mike Blauw (21) opgegroeid en wonend in Nieuw-Vennep. Afstuderend aan de Hogeschool van Amsterdam opleiding Built Environment richting stedenbouw. Scriptie onderwerp: De bijdrage van de Amsterdamse stadsrandzone aan de maatschappelijke opgaven.

Nadèche Westrus – eind 3e-jaars student Stedenbouw aan de Hogeschool van Amsterdam. In september ga ik beginnen aan de Minor Klimaatbestendige stad en na mijn afstuderen heb ik het doel om Stedenbouw op de Academie van Bouwkunsten te studeren.