Technologie en kunst zijn eigenlijk al sinds mensenheugenis met elkaar verbonden. Wil je porselein als kunstvorm gebruiken dan moet je het productieproces beheersen. Wil je videokunst maken dan maak je bij de vervaardiging en presentatie gebruik van technologie.

Er zijn vele voorbeelden van kunstenaars met een sterke technologische achtergrond. De bekendste is mogelijk Leonardo Da Vinci, naast wereldberoemd kunstenaar ook architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige en anatomist. Hij is de uitvinder van experimenteel muziekinstrument de Viola Organista, ofwel het vioolorgel. Van meer recente datum kennen we het werk van Jean Tinguely (1925-1991). Hij maakt gebruik van technologie om beweging in zijn kunstwerken te brengen.

STEBETO Labs

Jean Tinguely – Meta-mechanische sculptuur zonder titel, 1954. Privécollectie Potsdam. Foto: Christian Baur, c/o Pictoright Amsterdam, 2016

STEBETO Labs is opgericht om de koppeling tussen kunst en technologie te versterken. Een laboratorium waar technologie voorhanden is en de kunst door het gebouw zweeft. Licht, geluid, mechatronica, je kan het zo gek niet bedenken of we gaan er mee aan de haal. Ontbreekt de kennis, dan slepen we er deskundigen bij… Uit het bedrijfsleven met grote kennis van technologie of leerlingen van scholen met technische opleidingen als meedenkers en uitvoerders. Mogelijk zit daar een kunstenaar in spe tussen!

Deel de kennis

Kennisoverdracht van één op één is mogelijk maar het is beter om kennis in groter verband te delen. Te denken valt aan colleges van technologen: hoe werkt iets, hoe stuur je iets aan? Maar ook kunstenaars die gebruikmaken van technologie zijn vaak bereid deze kennis te delen. We gebruiken daarvoor de algemene presentatieruimte in het gebouw en een projector.

Repair lab

Als de meetapparatuur en het gereedschap in het lab aanwezig zijn, waarom dan niet maandelijks een reparatiecentrum runnen? Een dag waarop we proberen defecte apparaten een tweede leven te geven. Laat de mensen uit de IJmond maar komen met de defecte spullen!

Young Art and Technology

Binnen Young Art bestaan al projecten waarbij mechanische kunstwerken ontworpen worden, koppeling met deze groepen is voorzien. Na vele jaren een zwervend bestaan te hebben geleid lijkt de tijd aangebroken voor een nieuwe fase in de ontwikkeling . STEBETO Labs biedt een vaste uitvalsbasis met genoeg ruimte voor projectgroepen en initiatieven met een duurzaam karakter staat op de agenda.

Meer weten? Neem contact op via: Tom.leenhoven@planet.nl of 06 53 15 40 40.